Skatteverkets nya ställningstagande gällande avdrag för en kapitalförlust, som beror på en valutakursförändring under innehavstiden på en inte marknadsnoterad utländsk fordringsrätt.