Regeringen ger Konkurrensverket och Konjunkturinstitutet i uppdrag att analysera konkurrenssituationen och pris- och kostnadsutvecklingen inom vissa branscher.