Skatteverket har kommit med flera förtydliganden kring anstånd med återkrav på omställningsstöd.