Europeiska centralbanken (ECB)  kvartalsvisa indikator över avtalade löneökningar i euroområdet visar att de avtalade lönerna i euroområdet steg med 2,1 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året,