Skatteverket publicerar ställningstagande gällande återbetalning av moms till beskattningsbara personer etablerade i Sverige som utför transaktioner i andra EU-länder.