Arbetsdomstolen (AD) har bedömt hur ordinarie arbetstid med genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka kan förläggas och därmed påverka rätten till övertidsersättning.