Arbetsmiljöverket rapporterar om kraftig ökning av corona-relaterade arbetsskadeanmälningar under 2021 med en ökning på 48 procent jämfört med året innan.