Regeringen förlänger den tillfälliga reglering gällande prövning efter dag 180 i sjukperioden av arbetsförmågan som skjutits upp på grund av effekter av sjukdomen covid-19 året ut.