Cirka 2 000 arbetsplatsers rutiner för att förebygga risker med digitala arbetssätt kommer att granskas av Arbetsmiljöverket i en EU-gemensam insats.