Arbetsmiljöverket har i en första delrapport presenterat hur det har gått med tillämpning och beskrivning av föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA-föreskrifterna).