Arbetsmiljöverkets studie av vårdinsatser på distans visar på både möjligheter och utmaningar. Nu startas en treårig utvecklingsinsats för att få mer kunskap om digitaliseringens påverkan på arbetsmiljön.