Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden fortsätter att försvagas under 2024 för att gradvis återhämta sig under 2025.