Arbetsförmedlingen (AF) rapporterar att arbetslösheten fortsätter att stiga samtidigt som antalet varsel ökar markant. Bedömningen är från AF att arbetsmarknaden försvagas.