Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att antalet pågående anställningar minskade under mars 2024 med 0,5%. Sjukfrånvaron minskade i år mellan januari och mars.