Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om svagare arbetsmarknad för unga 15-24 år under Q1, arbetslöshetstalet var  26,9 %. Totalt säsongsrensat utjämnat arbetslöshetstal var 8,3 %.