Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar en ökning av antal anställda ökade med 0,2% under Q42023 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Totalt fanns det 5 063 445 anställda i riket.