Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 6,6 procent under vecka 37.