Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 6,7 procent under vecka 31.