Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 7,2 procent under vecka 52, samma nivå som föregående vecka.