Arbetsförmedlingens senaste statistik visar att arbetslösheten inte har varit så låg som den är just nu sedan i mars 2009. I slutet av maj var arbetslösheten 6,1%.