Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 7,3 procent under vecka 44.