Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 6,7 procent under vecka 19, en nedgång jämfört med nivån föregående vecka.