Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 7,0 procent under vecka 12, att jämföra med 7,1 procent i veckan innan.