Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om fortsatt ökning av arbetslösheten under Q4 2023. Det säsongsrensade och utjämnade arbetslöshetstalet uppgick till 8,0 %.