Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att antalet arbetslösa i december 2023 var 7,7%  Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 148,3 miljoner timmar per vecka.