Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 6,6 procent under vecka 42, samma nivå som föregående vecka.