Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten fortsätter att minska under 2022–2023. Stor efterfrågan råder på utbildad arbetskraft dock med ett kompetensgap mellan tillgänglig arbetskraft  och efterfrågan på arbetsmarknaden.