Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om ett fortsatt dämpat läge på arbetsmarknaden i maj med exempelvis fortsatt minskning av tidsbegränsat anställda.