Tillväxtanalys rapporterar att 631 företag gick i konkurs i mars, en ökning med 13 % jämfört med mars 2022. Hittills i år har 28 % fler företag gått i konkurs än motsvarande period 2022.