Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att antalet anställda uppgick till 4 635 000 I januari 2023 vilket är en ökning med 99 000 jämfört med januari 2022.