Revisorsinspektionen rapporterar att det under april auktoriserades 22 nya revisorer och ett nytt revisionsbolag registrerades. Den 2 maj 2023 fanns det totalt 3061 revisorer och 222 bolag.