Från och med den 13 februari 2023 gäller andra förutsättningar för anstånd vid byte av redovisningsperiod för mervärdesskatt än vad som har gällt under perioden 8 februari 2022 till och med den 12 februari 2023.