Högsta Domstolen (HD) har beviljat anstånd under pågående löneutmätning för bland annat betalning av en skuld som avsåg tidigare akut tandvård. Domen har blivit ett prejudikat.