Skatteverket rapporterar att 22 000 företag fortfarande har anstånd med motsvarande 43 mdkr i skatt och andra avgifter efter den möjlighet som infördes under coronapandemin våren 2020.