Tillväxtanalys rapport visar att antalet anställda i utlandsägda företag i Sverige ökade med 7 % under 2021, till totalt 753 948 personer, jämfört med året innan.