Skatteverket klargör i ett ställningstagande särskilda skäl för att avstå från kravet att utfärda en ändringsfaktura vid rättelse av felaktigt debiterad mervärdesskatt efter dom i EU-domstolen.