Riksdagen sa ja till ändringsbudget#3 innehållande kompensation för hög elförbrukning, tillfälligt slopad karenstid vid korttidsarbete, förlängd anståndstid för skatteanstånd och förstärkt evenemangsstöd.