Skatteverkets rättsliga bedömning av godkännande som registrerad avsändare för alkoholskatt vid fusion av aktiebolag.