Europaparlamentet har röstat igenom ett utkast till ett kommande lagpaket för reglering av användningen av AI inom EU (AI Act). Målet att ha ett färdigt lagförslag i slutet av året.