EU-parlamentet har röstat igenom AI-förordningen som är EU:s reglering av artificiell intelligens. Förordningen ska tillämpas fullt ut två år efter att den trätt i kraft, troligtvis under våren 2026.