Europarådet och Europaparlamentet har nått en preliminär överenskommelse angående AI Act, en förordning som harmoniserar reglerna för AI-system som planeras börja gälla 2026.