EU-kommissionen inrättar en europeisk AI-byrå, som ska fungera som ett centrum för AI-expertis i EU. Byrån kommer att spela en avgörande roll i genomförandet av AI förordningen.