Arbetsförmedlingen (AF) gör bedömningen att det blir ökad arbetslöshet under 2023, vilken ändå bromsas av en historiskt hög brist på arbetskraft.