De tillfälliga regler under pandemin som innebar att företagare hade möjlighet att göra uppehåll i verksamheten ett obegränsat antal gånger för få a-kassaersättning upphörde 1 januari  2024.