I stort sett alla arbetsgivare oavsett storlek fick stöd för höga sjuklönekostnader under pandemiåren. 41 miljarder utgick i ersättning, motsvarade 52 % av total sjuklönekostnad visar Försäkringskassans analys.