Regeringen har beslutat om att tillsätta en kommitté som ska utreda hur 3:12-reglerna kan förenklas.