Skatteverket har publicerat ett ställningstagande gällande moms av vara vid tillfällig användning i samband med överföring till Sverige.