Statistikmyndigheten (SCB) lanserar en ny statistik, ANST, som visar nivåer och förändring av de anställningar som finns på arbetsmarknaden samt sjukfrånvaro under sjuklöneperioden.